Samhälle

Kultur som verktyg

– Om interkulturella förhållningssätt i undervisningen

I boken diskuteras hur ett interkulturellt förhållningssätt kan se ut, med utgångspunkt i dessa frågor:
Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt?
Hur skapar man en inlärningsmiljö som förstärker alla elevers olika värde?
Hur se till att mångfalden i vårt samhälle återspeglas i ämnen/teman/kurser?
Hur försäkra alla elever om att deras prestationer, kunskaper och resultat värderas rättvist? Boken är lämpad som kompetensutveckling för verksamma lärare samt för kurser inom lärarutbildningen.

Författare: Bengt Spowe, universitetslektor i engelska, med särskilt intresse för involveringspedagogik i mångkulturell undervisning.

Artikelnummer: 91-89040-56-2
Pris exkl. moms : 138 kr

Röster från den mångkulturella skolan

– Om undervisning och lärande i förskola och skola.

En resursbok för blivande och verksamma lärare, lärarutbildare och skolledare.
Svensk förskola och skola är i högsta grad mångkulturella. Hur genomför vi en pedagogisk verksamhet och undervisning så att varje barn, varje elev får tillgång till lärande på lika villkor? Hur inkluderar vi varje barns och elevs kulturella bakgrund i undervisningen? Dessa är några av de frågor i boken som diskuteras utifrån exempel på praktiskt arbete med barn och elever.

Författare: Bengt Spowe, universitetslektor i engelska, med särskilt intresse för involveringspedagogik i mångkulturell undervisning.

Artikelnummer: 91-89040-45-7
Pris exkl. moms : 118 kr

Folkmord – inget nytt i historien

Ny utökad, aktualiserad och reviderad upplaga av ”Folkmord – Inget nytt i historien”. Användbar i undervisning och värdegrundsarbete både på gymnasiet och på grundskolans högre årskurser. En värdefull och faktaspäckad utgångspunkt i arbetet mot främlingsfientlighet, rasism, mobbning och alla former av kränkande beteende i skolan, på fritiden och ute i arbetslivet.

Författare: Kim Gabrielson
Artikelnummer: 91-89040-52-X
Pris exkl. moms : 125 kr

Samhällspärmen

– Idéer för samhällsundervisningen

Hur ofta känner vi som lärare inte behov av konkreta tips och råd för att förnya vår undervisning? SamhällsPärmen innehåller över 200 fullmatade sidor med övningsblad, praktikfall, etiska dilemman, värdegrundsövningar, uppdragsbeskrivningar och stordiaunderlag som kan användas direkt i samhällsundervisningen, på gymnasiet, i vuxenutbildning eller i grundskolans högre årskurser.

Författare: Kim Gabrielson, gymnasielärare i historia, psykologi, samhällskunskap och internationell politik

Artikelnummer: 91-89040-46-5
Pris exkl. moms : 675 kr