Psykologi

Hantera din stress

– En utvecklingsguide och faktabok

Stressen är en ständig följeslagare med många olika dimensioner – i skolan, på arbetsplatsen och på fritiden. I vardagen kan vi ha svårt att sätta gränser,

t ex när den positiva stressen börjar bli negativ och skadlig för vår hälsa.. Alla kan vi lära oss att hantera stressiga situationer och kanske till och med omvandla dem till något positivt. Möjligheterna, medlen och vägarna dit kan vara väldigt många. Alla är vi olika som personer och olika metoder passar oss därför olika bra. I boken har vi därför valt att fokusera på att kartlägga våra möjligheter att hantera stress – individuellt och i grupp, på jobbet, i skolan, i familjen och på fritiden.

Författare: Matts Dahlkwist
Artikelnummer: 91-89040-41-4
Pris exkl. moms : 137 kr

Utveckla social kompetens

Utveckla social kompetens, utvecklingsguide
En utvecklingsguide för utveckling av social kompetens, enskilt eller i grupp.

Pris exkl. moms: 69 kr

 

Utveckla social kompetens, metodpärm
I Metodpärmen till Utveckla Social kompetens finns många goda idéer och utgångspunkter för webbaserat arbete, praktikfall, stordiaunderlag, texter och övnings-/reflektionsblad.

Författare: Matts Dahlkwist
Artikelnummer: 91-89040-40-6
Pris exkl. moms : 495 kr

Psykologipärmen

Vem behöver inte med jämna mellanrum lite extra påfyllning av nya idéer och pedagogiska uppslag för den egna psykologiundervisningen! PsykologiPärmen är en lättillgänglig och fristående idésamling att använda i din psykologiundervisning.

– Idéer för psykologiundervisningen, med praktiska övningsblad.
Praktiska/etiska dilemman, uppdragsbeskrivningar, förslag till experiment och stordiaunderlag, för begränsad kopiering.

Innehållet i PsykologiPärmen är alltså inte knutet till något specifikt läromedel eller läromedelspaket. Således kan övningarna användas fritt som komplettering och/eller fördjupning i det eller de sammanhang man själv föredrar.

Författare: Matts Dahlkwist.
Artikelnummer: 91-89040-25-2
Pris exkl. moms : 695,00 kr

Metodhandledning till psykologi

– Fallbeskrivningar

Ger läraren/handledaren en kort introduktion i case-metodik, om hur man i praktiken kan arbeta utifrån konkreta och autentiska problemsituationer. Metodhandledningen innehåller även en kort analys av fallen och /eller en beskrivande uppföljning under rubriken “Hur gick det sedan?”, samt ger uppslag till fördjupningsövningar.

Författare: Matts Dahlkwist
Artikelnummer: 91-89040-24-4
Pris: 198 kr

Psykologi Fallbeskrivningar

32 stycken autentiska psykologiska fallbeskrivningar med frågeställningar/utgångspunkter inför det vidare arbetet. Fallen täcker många centrala aspekter och perspektiv inom den beteendevetenskapliga sfären, inte minst psykologikurserna i gymnasieskolan.

Författare: Matts Dahlkwist
Artikelnummer: 91-890940-25-2
Pris exkl. moms : 78 kr