Matematik och NO

Matematikundervisning i förskoleklass

I boken görs:

– En grundlig genomgång av de undervisningsmetodiska traditioner matematikundervisningen i förskoleklassen vilar på

– En redovisning av aktuell forskning över utvecklingen av talbegreppets utveckling hos förskolebarn

– En fallstudie av undervisningens innehåll och uppläggning i några förskoleklasser

– En analys av sambandet mellan undervisningens innehåll och barnens framsteg under läsåret

Författare: Bo Johansson
Artikelnummer: 91-89040-63-5
Pris exkl. moms : 88 kr

Meterologi

En lättillgänglig och inspirerande idékälla för den egna undervisningen! Lärarguiden innehåller förslag på hur detta ämnesområde kan behandlas i grundskolan. Därefter följer meteorologiska begrepp med förklaringar och uppgifter, kryddat med mer lättsam information av kuriosakaraktär. Häftet är uppbyggt så att man snabbt kan få tips och råd om de vanligaste begreppen (t ex nederbörd, vind, moln, årstider, vattnets kretslopp, luftfuktighet, lufttryck, fronter, temperatur) var för sig – man behöver inte läsa häftet i sin helhet för att få en förklaring.

* Begrepp
* Förklaringar
* Väderfenomen
* Elevuppgifter
* Slå upp

Författare: Jernny Gunnarsson och Jenny Hultin, Grundskollärare.
Artikelnummer: 91-890940-20-1
Pris exkl. moms : 139 kr

NO-pärmen

En pärm fullmatad med praktiska tips för indervisningen, enkla och färdiga lektionsidéer i NO, med inriktning mot grundskolans lägre åldrar, utan krav på alltför mycket material och utrustning. Något att inspireras av och hämta idéer från. Innehållet i pärmen får fritt kopieras!

Författare: Agneta Algander, grundskollärare i NO-ämnen.
Artikelnummer: Finns ej
Pris exkl. moms : 395 kr