Idrott och hälsa

Min träningsdagbok

För nybörjaren eller för den som ”bara” har svårt för att komma igång, finns det i Min Träningsdagbok tips och råd om hur man på ett bra sätt kan komma igång, ”utan att det gör ont”. Träningsdagboken innehåller också ett utförligt kapitel om träning i lättare form, med uppvärmningsprogram, stretchövningar och en förklarande text om vad som händer i kroppen under träning. Planeringskalendern i boken riktar sig till såväl enskilda i alla åldrar som till grupper och lag inom idrottsrörelsen. För elever i klass eller enskilt utgör Min Träningsdagbok ett mycket lämpligt komplement till befintlig kurslitteratur och samtidigt ett enkelt hjälpmedel i uppföljningen av den egna fysiska aktiviteten.

Generösa mängdrabatter!!

Författare: Kent Carlén, idrottslärare och verksam inom idrottsrörelsen.
Artikelnummer: 91-89040-39-2
Pris exkl. moms : 48 kr

Att lära fysisk aktivitet

Att lära fysisk aktivitet används som kurslitteratur och för kompetensutveckling på flertalet idrottslärarutbildningar, inom idrottsrörelsen och inom hälso- och sjukvården. Genom uppmärksammade nya forskningsresultat har den fysiska aktiviteten lyfts fram som en central faktor för en god hälsoutveckling. Boken ger en välstrukturerad bild av den hälsosyn och de viktiga forskningsresultat som lett fram till nya rekommendationer för fysisk aktivitet. I bokens första del – Bildning i rörelse – belyses det nya synsättets pedagogiska konsekvenser för skolämnet idrott och hälsa. Bokens andra del – Livsstil och hälsa – presenterar konkreta modeller för arbete med fysisk aktivitet som motor i hälsoarbetet för såväl skolan, hälso- och sjukvården som idrottsrörelsen. Förutom uppdaterad forskning om fysisk aktivitet finner du spännande läsning om den fysiska självkänslans betydelse.

Författare: Anders Raustorp, Med.Dr. Med bakgrund som idrottslärare och leg.sjukgymnast är han verksam som forskare och lärarutbildare på institutionen för Hälsa och Beteendevetenskap vid Högskolan i Kalmar. Anders Raustorps forskning med stegräknare har rönt stort intresse i både nationella och internationella sammanhang.

Artikelnummer: 91-89040-54-6
Pris exkl. moms : 145 kr

Stegräknarboken

Ny upplaga av boken och kalendern som lättfattligt beskriver hur stegräknaren fungerar. Stegräknaren – det kanske effektivaste instrumentet vi idag har för att förändra folks aktivitetsmönster. Boken ger en inledande bakgrund till det nya sättet att se på fysisk aktivitet. Den innehåller även en personlig kalender/guide, här finns tips och råd för hur stegmätaren kan användas och sättas i sitt sammanhang på olika arenor: Skolan, Arbetsplatsen, Fritiden och Hälso- och sjukvården.

Författare: Anders Raustorp
Artikelnummer: 91-89040-43-0
Pris exkl. moms : 77 kr

Fysisk aktivitet under hela skoldagen

Metod & didaktisk analys

Visst kan man ha fysisk aktivitet för de lägre årskurserna under hela skoldagen!
Vad sägs om Bokstavsinlärning, Matte eller Lästräning med hela kroppen. Årstidsmattor som ett resultat av idogt promenerande. Varför inte ha ordkunskap på idrotten eller träna geometriska former i simhallen.
Alla måste lyckas och ett gott självförtroende är en bra grogrund för höga prestationer. Alla larmrapporter om överviktiga och inaktiva barn gör att vi måste börja Nu.
Det här är en metodbok som utgår från de didaktiska frågorna: Vad, Hur och Varför?

Författare: Ann-Charlotte Bernerskog, lågstadielärare med speciallärarkompetens som har arbetat i drygt 30 år inom skolan. Ann- Charlotte säger: ”Arbetet blir roligare för varje år som går och mina elever som ger mig kraft, idéer och inspiration till mitt författarskap vill jag ska känna: Allt jag vill med kroppen måste jag pröva med knoppen”.

Artikelnummer: 91-89040-61-9
Pris exkl. moms : 125 kr

Fysisk självkänsla

– Ett nytt forskningsområde

Vår fysiska självkänsla har stor betydelse för motivationen att vara fysiskt aktiv och därmed för vår hälsa. Anders Raustorp, medicine doktor, idrottslärarutbildare och sjukgymnast, skriver lättläst om aktuella forskningsrön och om hur fysisk självkänsla kan stödjas och förstärkas i idrottssammanhang. Häftet, som innehåller en svensk skattningsskala för fysisk självkänsla, är lämplig för alla som arbetar med att främja fysisk aktivitet i någon form – såväl i skolan som inom hälso- och sjukvården. Lärare och ledare inom idrott, sjukgymnaster, hälsoinspiratörer, alla har stor glädje av detta material!

Författare: Anders Raustorp, med.dr, lärarutbildare i idrott och hälsa.
Artikelnummer: 91-89040-58-9
Pris exkl. moms : 95,00 kr

Fysisk aktivitet, folkhälsa, beteendeförändringar

– En beteendevetenskaplig betraktelse

Boken vänder sig till utbildningar inom högskola och universitet med inrikting på idrott, hälsa, folkhälsovetenskap och fysisk aktivitet. Innehållet baseras på beteendevetenskapliga grundprinciper som är av intresse när man arbetar med barn och ungdomar. Hur kan man få barn och ungdomar intresserade av fysisk aktivitet, hur kan man skapa motivation och framförallt undvika att barn och ungdomar väljer bort fysisk aktivitet.

Författare: Staffan Hultgren, arbetar vid Gymnasiet-och idrottshögskolan i Stockholm och har en speciell inriktning på pedagogik och beteendeförändringar. I samverkan med Karolinska institutet medverkar Staffan inom studien Motivational interviewing to increase physical activity in sedentary children.
Artikelnummer: 91-89040-67-8
Pris exkl. moms : 178,00 kr